Jämställdhetsbloggen

Jämställdhetsbloggen

Om Jämställdhetsbloggen

Roligt, Elakt, Aktuellt. Om jämställdhet. Om livet som jämställdhetskonsult.

Jämställdhet - en fråga om kvalitet?

AktuelltPosted by Fredrik 21 Nov, 2010 22:34

Nu har jag läst SKL-magasinet Hållbar Jämställdhet lite noggrannare. Inledningsartikeln är en intervju med jämställdhetsministern som slår fast följande (inledningen, sidan 6): "Ska vi uppnå jämställdhet i samhället är det viktigt att de offentliga verksamheterna håller en bra kvalitet - inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Då måste vi kunna garantera en bra kvalitet på den service som ges - och att den faller ut lika för män och kvinnor." Alltså, sammanfattningsvis: jämställdhet är kvalitet är jämställdhet är kvalitet är jämställdhet.


Temat kvalitet går igen som en röd tråd genom magasinet. Själva ordet kvalitet förekommer sammanlagt hela 58 gånger (jo, jag har räknat). Som en jämförelse har ordet rättvisa smugit sig in 3 gånger, feminism 2 gånger, rättigheter 1 gång, maktordning 1 gång, frigörelse 0 gånger, känsla 1 gång. Det kanske räcker med att konstatera att jämställdhet numera främst handlar om kvalitet. Och för den som undrar vad kvalitet är så tycks den vanligaste definitionen vara ungefär "en produkts eller tjänsts inneboende egenskaper som uppfyller en kunds förväntningar och krav".


Det mest kontroversiella (och i min mening roligaste) i magasinet är kanske testet i slutet av magasinet, fråga 7 och 8 (sidan 59): Vem tjänar på skattesänkningar - män - och vem förlorar på besparingar i kommunerna - kvinnor. Hur var det nu med regeringens politik?

  • Comments(4)//blogg.jamstalldhetsarbete.se/#post61